Saturday, January 22, 2011

Strategi Pelaksanaan Mikro

Strategi Pelaksanaan Pengajaran Mikro

Allen & Ryan telah memperkenalkan pusingan pengajaran mikro yg menjadi asas pengajaran tersebut ;-
n  Perancangan
n  Mengajar
n  Pencerapan
n  Perancangan Semula
n  Mengajar semula
n  Pencerapan semula

Pengelolaan Pengajaran Mikro
n  Terdapat empat komponen besar pengajaran mikro;-
n  Taklimat-tajuk,isi kandungan dan kemahiran
n  Mengajar;-buat persediaan, tumpu perhatian pada satu kemahiran saja
n  Sesi kritik- perbincangan
n  Mengajar semula;

Peranan Individu dalam pengajaran Mikro
n  Peranan Guru :-sampaikan pengajaran dgn gunakan kemahiran tertentu.Tajuk dipilih berdasarkan kemampuan,bakat dan kebolehan pelajar,akur terhadap saranan pensyarah.
n  Gp akan diminta mengulas perlakuanya dlm penyampian ilmu pengetahuan

Peranan Pengkrikitk
n  Perhatikan tiap-tiap peringkat perkembangan p&p
n  Catatakan pemerhatian dlm borang penilaian
n  Nyatakan kekurangan dan kekuatan

Peranan Jurukamera
n  Fokuskan kamera kapada kegiatan guru yg sedang mengajar.
n  Tumpukan ke arah guru yg sedang mengajar,memberi penaran,memnulis di papan hitam/putih,tujuk cara

No comments:

Post a Comment