Friday, July 30, 2010

Teknik Soal - Jawab

TEKNIK SOAL – JAWAB

• Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan

• Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.

• Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.

• Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.

Tujuan utama teknik soal jawab ialah :

1. Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid

2. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.

3. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.

• Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.

No comments:

Post a Comment