Friday, July 30, 2010

Teknik Sumbangsaran

TEKNIK SUMBANGSARAN

• Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.

• Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.

• Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.

Tujuan Sumbangsaran

• Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid

• Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas

• Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.

• Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak

• Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan

• Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea

• Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan.

• Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi

• Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? )

• Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik

• Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan

No comments:

Post a Comment